پروژه فاطمی

توضیحات کلی پروژه

این پروژه یکی از پروژه های بازسازی شده ی شرکت ابنیه گستر کارآفرین می باشد. پروژه در فاطمی، خیابان پروین اعتصامی کوچه اردشیر پلاک 33 واقع شده است . مساحت زمین طبق سند برابر 323.25 متر مربع و پس از اصلاحی برابر با 284.63 متر مربع می باشد. پروژه در سال 91 شروع و در پایان سال 93 تحویل قطعی گردید.