پروژه مطهری تهران

توضیحات کلی پروژه

 

این پروژه یکی از پروژه های تحویل شده شرکت ابنیه گستر کارآفرین می باشد. پروژه در شهر تهران خیابان مطهری جنب هتل بزرگ تهران اول خیابان منصور پلاک ۹۳ واقع شده است . پروژه در سال ۹۴ تکمیل و تحویل موقت و در سال ۹۵ تحویل قطعی گردیده است.