پروژه مقدس اردبیلی

توضیحات کلی پروژه

پروژه مذکور ملک تجاری واقع در خیابان مقدس اردبیلی، شارستان یکم پلاک 12 واقع و عملیات بازسازی آن تکمیل و در سال 90 به بهره برداری رسیده و فعال می باشد، ملک مذکور با زیر بنای کل 1534/50 متر مربع می باشد. عملکرد این پروژه مسکونی می باشد که نسبت به نیاز کارفرما طراحی شده است و تخریب و بازسازی بر ساخت این برج با همکاری مهندسان مشاور و پیمانکاران ماهر و توانمند انجام شده است.