پروژه نظر غربی اصفهان

توضیحات کلی پروژه

 

این پروژه یکی از پروژه های تحویل شده شرکت ابنیه گستر کارآفرین می باشد. پروژه در شهر اصفهان خیابان نظر غربی جنب بیمه کارآفرین واقع شده است . مساحت زمین طبق سند برابر ۲۹۶.۸ متر مربع و پس از اصلاحی برابر با ۲۹۲ متر مربع می باشد. پروژه در سال ۹۴ تکمیل و تحویل موقت و در اوایل سال ۹۶ تحویل قطعی گردیده است.