پروژه نیاوران

توضیحات کلی پروژه

این پروژه یکی از پروژه های تخریب و نوسازی شرکت ابنیه گستر کارآفرین در منطقه 1 ناحیه 4 می باشد. پروژه نیاوران، واقع در نیاوران، ایستگاه جوزستان پلاک 304 واقع شده است . مساحت زمین طبق سند برابر 950.60 متر مربع و پس از اصلاحی برابر با 810.70 متر مربع می باشد. این پروژه در اواخر سال 1392 افتتاح گردیده است.