پروژه پونک

توضیحات کلی پروژه

پروژه پونک به مساحت و زیربنای 275.00 مترمربع، در 1 طبقه تجاری و 2 طبقه زیرزمین درخیابان پونک، نبش دبستان نیلوفر، پلاک 80 در منطقه 5 ناحیه 3  توسط شرکت ابنیه گستر کارآفرین در سال 1392 بازسازی و تحویل گردیده است.