پروژه کرمان (ملکی)

توضیحات کلی پروژه

 

این پروژه یکی از پروژه های اجرا شده شرکت ابنیه گستر کارآفرین می باشد. پروژه در شهر کرمان ، بلوار کوثر واقع می باشد.مساحت زمین طبق سند برابر ۴۶۵ متر مربع می باشد. عقد قرارداد با شرکت مهندسین مشاور الیکاژ در تاریخ ۱۳۹۱/۰۵/۳۱ به منظور تهیه نقشه های فاز یک و دو صورت گرفته است. در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ پروانه اصلاح و بر اساس طبقات اداری تک واحدی صادر گردید و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ پایان کار اخذ گردید.