پروژه گام کرج

توضیحات کلی پروژه

این پروژه یکی از پروژه های تخریب و نوسازی شده ی شرکت ابنیه گستر کارآفرین می باشد. پروژه گام(کرج)، به نشانی بزرگراه مخصوص کرج، خیابان 53، خیابان اول به مساحت زمین تجاری طبق سند برابر با 2340.00 متر مربع واقع شده است.