پروژه گنبد کاووس

توضیحات کلی پروژه

 

این پروژه یکی از پروژه های تحویل شده شرکت ابنیه گستر کارآفرین می باشد.پروژه در شهر گنبد کاووس خیابان امام خمینی جنوبی مابین کوچه گلشن و شهدا واقع شده است.پروژه در سال ۱۳۹۳ تکمیل و تحویل موقت و در سال ۹۴ تحویل قطعی گردیده است.