کمیسیون معاملات

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گستر کارآفرین ، جلسه ی کمیسیون معاملات با موضوع مناقصه اقلام مورد نیاز انبار تجمیعی بانک کارآفرین در روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ در اتاق جلسات شرکت با حضور مدیر عامل شرکت، مدیران فنی ، مهندسی و اجرایی ـ مالی ـ سرمایه انسانی و پشتیبانی برگزار شد.