کمیسیون معاملات

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گستر کارآفرین، این جلسه با موضوع کمیسیون مناقصات انبار تجمیعی روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ در اتاق جلسات شرکت با حضور مدیر عامل شرکت، مدیران فنی ، مهندسی و اجرایی ـ مالی ـ سرمایه انسانی و پشتیبانی برگزار شد.