کمیسیون معاملات

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گستر کارآفرین ، جلسه ای با موضوع مناقصات انبار تجمیعی روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ در اتاق جلسات شرکت با حضور مدیران فنی مهندسی و اجرایی ، مالی ، سرمایه انسانی و پشتیبانی برگزار شد.