سومین جلسه کنترل پروژه

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گستر کارآفرین ، سومین جلسه کنترل پروژه و برنامه ریزی با موضوعیت ارائه برنامه واحدهای فنی مهندسی و اجرایی، سرمایه انسانی و پشتیبانی، امور مالی، برنامه ریزی و بودجه و همچنین آخرین وضعیت گزارش پروژه ها در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ با حضور مدیر عامل شرکت و کلیه پرسنل برگزار شد.