گزارش تصویری بازدید از سازه اسکلت داخل محوطه سوله ها

تاریخ بازدید ۱۴۰۲/۰۶/۱۸