نوزدهمین جلسه هیئت مدیره

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گستر کارآفرین ، نوزدهمین جلسه هیئت مدیره روز دوشنبه مورخ 1402/08/08 با دستور جلسه زیر برگزار شد :

 

۱ـ گزارش آخرین وضعیت پروژه های فرشته و انبارتجمیعی

۲ـ تصمیم گیری در خصوص ملک مریوان

۳ـ تصمیم گیری درباره دو صورتجلسه کمیسیون معاملات در خصوص پروژه انبار تجمیعی

۴ـ مروری بر برنامه های آتی شرکت در حوزه داخلی و بین المللی

۵ـ سایر موارد قابل طرح