بازدید مدیر عامل از کارخانه پایکار بنیان پانل پرند

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گستر کارافرین، مدیرعامل محترم جناب آقای قاسمیان به همراه دبیر کمیته تحول اقتصادی شرکت جناب آقای مهندس هاشمی و همچنین جناب آقای مهندس قبادی دانا سرپرست محترم معاونت فنی مهندسی در روز سه شنبه 14 آذرماه 1402 ، از کارخانه تری دی پنل “پایکار بنیان پانل” بازدید و ضمن جلسه با جناب آقای مهندس لک مدیر محترم کارخانه، ابراز امیدواری کردند : شرکت ابنیه گسترکارافرین با بهره گیری از صنایع نوین ساختمانی از جمله تری دی پنل بتواند ضمن تسریع در پروژه های خود، آن ها را با کیفیت بالاتر به ویژه از نظر استانداردهای روز انرژی در دنیا تحویل نماید”