جلسه معارفه

به گزارش واحد روابط عمومی ، مراسم معارفه سرپرست مالی شرکت ابنیه گستر کارآفرین در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ، با حضور مدیران و معاونین برگزار گردید. در این مراسم، سرکار خانم پروانه مردمی به عنوان سرپرست مالی شرکت ابنیه گستر کارآفرین معرفی شدند.