هفتمین جلسه کنترل پروژه

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گستر کارآفرین، هفتمین جلسه برنامه ریزی و کنترل پروژه با موضوع ارائه گزارش واحد ها ،واحد سرمایه انسانی ، پشتیبانی و تدارکات ، امور مالی و بودجه ، واحد فنی و مهندسی ، روابط عمومی و رسانه و همچنین ارائه گزارش دبیر کمیته اقتصادی و عملکرد هفتگی مدیران […]

ششمین جلسه کنترل پروژه

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گستر کارآفرین ،ششمین جلسه برنامه ریزی و کنترل پروژه با موضوعیت ارائه گزارش واحد ها ، در روز شنبه مورخ ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۲ با حضور مدیر عامل شرکت و کلیه پرسنل تشکیل شد. در این جلسه به بررسی برنامه های جاری همکاران و همچنین ارائه گزارش عملکرد […]