تابلو برق ایستاده(منقضی است)

شرکت ابنیه گستر کارآفرین در نظر دارد نسبت به خرید تابلو برق ایستاده جهت پروژه انبار تجمیعی شور آباد از طریق برگزاری مناقصه اقدام نماید. از متقاضیان درخواست میکنیم جهت شرکت در این مناقصه، نسبت به ثبت نام مراحل زیر اقدام نمایند : 1_ فرم مشخصات را تکمیل و ارسال نمایید. 2_ دریافت پاکت مناقصه/مزایده […]

کمیسیون معاملات

  به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گستر کارآفرین، جلسه ی کمیسیون معاملات با موضوع تهیه اقلام مورد نیاز انبار تجمیعی  با حضور مدیر عامل شرکت، مدیر پروژه، مدیر برنامه ریزی و بودجه، مدیر مالی و همچنین کارشناس پشتیبانی در روز شنبه مورخ 1402/10/16 برگزار شد.  

کمیسیون معاملات

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گستر کارآفرین، جلسه ای با موضوع مناقصات اقلام مورد نیاز انبار تجمیعی در اتاق جلسات شرکت با حضور مدیر عامل، مدیران فنی مهندسی و اجرایی، مدیر برنامه ریزی و بودجه، مدیر پروژه و همچنین معاونت مالی، اداری و پشتیبانی ومسئول امور قراردادها برگزار شد. این جلسه در روز […]

سیزدهمین جلسه کنترل پروژه

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گسترکارآفرین، سیزدهمین جلسه برنامه ریزی و کنترل پروژه با ارائه فعالیت های انجام شده و برنامه های پیش رو در رابطه با پروژه های در دست اجرا توسط کارشناس کنترل پروژه و مدیر پروژه ارائه و مورد بررسی قرار گرفت، همچنین در این جلسه به ارائه برنامه ها […]