نصب و آب بند کردن هواکش حلزونی

شرکت ابنیه گستر کارآفرین در نظر دارد نسبت به نصب و آب بند کردن هواکش حلزونی، جهت پروژه انبار مرکزی بانک کارآفرین از طریق برگزاری مناقصه اقدام نماید. از متقاضیان درخواست میکنیم جهت شرکت در این مناقصه، نسبت به ثبت نام مراحل زیر اقدام نمایند : 1_ فرم مشخصات را تکمیل و ارسال نمایید. 2_ […]

اجرای دودبند

شرکت ابنیه گستر کارآفرین در نظر دارد نسبت به اجرای اجرای دودبند، جهت پروژه انبار مرکزی بانک کارآفرین از طریق برگزاری مناقصه اقدام نماید. از متقاضیان درخواست میکنیم جهت شرکت در این مناقصه، نسبت به ثبت نام مراحل زیر اقدام نمایند : 1_ فرم مشخصات را تکمیل و ارسال نمایید. 2_ دریافت پاکت مناقصه/مزایده از […]

اجرای آبرو

شرکت ابنیه گستر کارآفرین در نظر دارد نسبت به اجرای آبرو کناری سوله ها، جهت پروژه انبار مرکزی بانک کارآفرین از طریق برگزاری مناقصه اقدام نماید. از متقاضیان درخواست میکنیم جهت شرکت در این مناقصه، نسبت به ثبت نام مراحل زیر اقدام نمایند : 1_ فرم مشخصات را تکمیل و ارسال نمایید. 2_ دریافت پاکت […]

خرید درب شیشه ای

شرکت ابنیه گستر کارآفرین در نظر دارد نسبت به خرید درب شیشه ای، جهت پروژه کاراکلینیک کارگزاری بانک کارآفرین از طریق برگزاری مناقصه اقدام نماید. از متقاضیان درخواست میکنیم جهت شرکت در این مناقصه، نسبت به ثبت نام مراحل زیر اقدام نمایند : 1_ فرم مشخصات را تکمیل و ارسال نمایید. 2_ دریافت پاکت مناقصه/مزایده […]

انجام عملیات خرید و اجرای دکوراتیو

شرکت ابنیه گستر کارآفرین در نظر دارد نسبت به انجام عملیات خرید و اجرای دکوراتیو، جهت پروژه کاراکلینیک کارگزاری بانک کارآفرین از طریق برگزاری مناقصه اقدام نماید. از متقاضیان درخواست میکنیم جهت شرکت در این مناقصه، نسبت به ثبت نام مراحل زیر اقدام نمایند : 1_ فرم مشخصات را تکمیل و ارسال نمایید. 2_ دریافت […]

فن قارچی جهت سرویس های بهداشتی

شرکت ابنیه گستر کارآفرین در نظر دارد نسبت به خرید فن قارچی جهت سرویس های بهداشتی، جهت پروژه کاراکلینیک کارگزاری بانک کارآفرین از طریق برگزاری مناقصه اقدام نماید. از متقاضیان درخواست میکنیم جهت شرکت در این مناقصه، نسبت به ثبت نام مراحل زیر اقدام نمایند : 1_ فرم مشخصات را تکمیل و ارسال نمایید. 2_ […]

خرید فن داخل لوله ای

شرکت ابنیه گستر کارآفرین در نظر دارد نسبت به خرید فن داخل لوله ای، جهت پروژه کاراکلینیک کارگزاری بانک کارآفرین از طریق برگزاری مناقصه اقدام نماید. از متقاضیان درخواست میکنیم جهت شرکت در این مناقصه، نسبت به ثبت نام مراحل زیر اقدام نمایند : 1_ فرم مشخصات را تکمیل و ارسال نمایید. 2_ دریافت پاکت […]

بیست و هفتمین جلسه کنترل پروژه

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گسترکارآفرین، بیست‌وهفتمین جلسه برنامه‌ریزی و کنترل پروژه شرکت ابنیه گسترکارآفرین در محل پروژه انبار مرکزی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ با حضور مدیر پروژه، معاونین و چندی از پرسنل شرکت تشکیل شد. در این جلسه به بحث و بررسی در رابطه با موارد باقی‌مانده پروژه‌های در دست اجرا و تعیین […]

انجام عملیات اجرایی برق (منقضی شد)

شرکت ابنیه گستر کارآفرین در نظر دارد نسبت به انجام عملیات اجرایی برق، جهت پروژه کاراکلینیک کارگزاری بانک کارآفرین از طریق برگزاری مناقصه اقدام نماید. از متقاضیان درخواست میکنیم جهت شرکت در این مناقصه، نسبت به ثبت نام مراحل زیر اقدام نمایند : 1_ فرم مشخصات را تکمیل و ارسال نمایید. 2_ دریافت پاکت مناقصه/مزایده […]

انجام عملیات اجرایی اعلام سرقت

شرکت ابنیه گستر کارآفرین در نظر دارد نسبت به انجام عملیات اجرایی اعلام سرقت، جهت پروژه کاراکلینیک کارگزاری بانک کارآفرین از طریق برگزاری مناقصه اقدام نماید. از متقاضیان درخواست میکنیم جهت شرکت در این مناقصه، نسبت به ثبت نام مراحل زیر اقدام نمایند : 1_ فرم مشخصات را تکمیل و ارسال نمایید. 2_ دریافت پاکت […]