بیست و یکمین جلسه کنترل پروژه

اولین جلسه سال 1403، با رویکرد گسترش افق نگاه ابنیه گستر کارآفرین و همچنین ارتقای فرهنگ سازمانی بین همکاران با حضور مدیر عامل شرکت و کلیه پرسنل برگزار شد. در این جلسه به بحث و بررسی ارائه برنامه های پیش روی سال 1403 واحد های پشتیبانی و بازرگانی، کنترل پروژه، واحد مالی و بودجه پرداخته […]

بیستمین جلسه کنترل پروژه

در جلسات پایانی سال 1402، بیستمین جلسه برنامه ریزی و کنترل پروژه در روز شنبه مورخ 1402/12/19 با اولویت ارائه برنامه واحد معماری اعم از شرح خدمات مشاوره براي مطالعات كارهاي ساختماني و …، بررسی و ارائه برنامه سازمانی 1403 تمامی واحد ها مورد بررسی و بحث قرار گرفت.

نوزدهمین جلسه کنترل پروژه

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گسترکارآفرین، نوزدهمین جلسه برنامه ریزی و کنترل پروژه با تحلیل و بررسی پیشرفت پروژه، مراحل اجرایی و عملیاتی واحد فنی و مهندسی، مالی و بودجه، پشتیبانی و … مورد بررسی قرار گرفت. این جلسه در روز شنبه مورخ 12 اسفند 1402 در انبار تجمیعی بانک کارآفرین با حضور […]

هجدهمین جلسه کنترل پروژه

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گسترکارآفرین، هجدهمین جلسه برنامه ریزی و کنترل پروژه با ارائه برنامه های جامع تحولی 1403 اعم از سازمانی و فردی کلیه واحد های فنی و مهندسی، مالی و بودجه، روابط عمومی و رسانه، پشتیبانی و بازرگانی مورد بررسی قرار گرفت. این جلسه در روز شنبه مورخ 5 اسفند […]

هفدمین جلسه کنترل پروژه

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گسترکارآفرین، هفدهمین جلسه برنامه ریزی و کنترل پروژه با ارائه گزارش برنامه های فردی و سازمانی در حوزه های مالی، پشتیبانی، فنی و مهندسی و دیگر واحد ها برگزار شد، همچنین در این جلسه به رسیدگی و ارائه برنامه های واحد کنترل پروژه پرداخته شد. این جلسه در […]

لوگوی جدید ابنیه گستر کارآفرین رونمایی شد

لوگوی جدید شرکت ابنیه گستر کارآفرین با الهام از لوگوی بانک کارآفرین، لوگوی قبلی برگرفته از طراحی ساده ساخت خانه در هیأت مدیره ابنیه گستر کارآفرین تصویب، رونمایی و به بهره برداری رسید.

شانزدهمین جلسه کنترل پروژه

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گسترکارآفرین، شانزدهمین جلسه برنامه ریزی و کنترل پروژه با ارائه گزارش برنامه هفته قبل و همچنین ارائه برنامه های کوتاه مدت،میان مدت و بلند مدت هفته جاری واحد ها آغاز شد، در این جلسه مدیرعامل شرکت صحبت های خودرا با تأکید بر برنامه های سازمانی و تهیه چک […]

پانزدهمین جلسه کنترل پروژه

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گسترکارآفرین، پانزدهمین جلسه برنامه ریزی و کنترل پروژه با اولویت مباحث موجود در شرکت از جمله ارائه گزارش مدیر پروژه انبار تجمیعی، گزارش عملکرد هفتگی و ارائه برنامه هفته جاری واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه، فنی و مهندسی، مالی و بودجه، سرمایه انسانی ، پشتیبانی و تدارکات […]