• پروژه تبریز
  • نوع کاربری: تجاری - اداری
  • تعداد طبقات: 1 طبقـــه تجــــاری + 2 طبقــــه اداری + 1 طبــقه پارکینگ
  • متراژ کل زیر بنا 2040 مترمربع
  • تبریز، خیابان ولیعصر،خیابان فروغی سربالائی ولیعصر

توضیحات کلی پروژه

پروژه تبریز به مساحت 405 مترمربع و با زیربنایی بالغ‌ بر 2040 مترمربع، در1 طبقه تجاری، 2 طبقه اداری و 1 طبقه پارکینگ که به آدرس تبریز، خیابان ولیعصر،خیابان فروغی سربالائی ولیعصر واقع گردیده است.

X