• پروژه صادقیه
  • نوع کاربری: تجاری
  • تعداد طبقات: 1.5 طبقه تجــاری + 1 طبــقه پارکینگ
  • متراژ کل زیر بنا 364 متر مربع
  • تهران، فلکه اول صادقیه، ضلع شمال شرقی میدان، فروشگاه رویا و آقابزرگ

توضیحات کلی پروژه

این پروژه در آدرس تهران فلکه اول ضلع شمال شرقی میدان فروشگاه رویا و آقابزرگ واقع گردیده است.

این پروژه ساختمانی که زمینی به مساحت 174 متر می باشد که بر اساس نیاز کارفرما به صورت 1.5 طبقه تجاری و 1 طبقه پارکینگ بر اساس قوانین و ضوابط نظام مهندسی با بهترین مواد و متریال طراحی و بهره‌بردای شده است.

X