• پروژه زعفرانیه
  • نوع کاربری: تجاری - اداری
  • تعداد طبقات: 1طبقه تجـــــاری + 2 طبقه اداری + 1 طبــقه پارکینگ
  • متراژ کل زیر بنا 1346
  • تهران زعفرانیه خیابان اعجازی خیابان بهزادی پلاک 53

توضیحات کلی پروژه

این پروژه واقع در زعفرانیه خیابان اعجازی خیابان بهزادی پلاک 53 به بهره‌برداری رسیده است. که دارای 1 طبقه تجاری و 2 طبقه اداری و 1 طبقه پارکینگ طبق آیین نامه اجرا شده است. 

از مزیت های این پروژه‌به معماری، نما و سیستم های امنیتی و … در این ساختمان می توان اشاره کرد.

X