• پروژه کرمان
  • نوع کاربری: تجاری - اداری
  • تعداد طبقات: 1 طبقه تجــــاری + 7 طبقــه اداری + 2 طبــقه پارکینگ
  • متراژ کل زیر بنا 3081
  • کرمان، بلوار کوثر

توضیحات کلی پروژه

پروژه کرمان به مساحت 468 مترمربع و با زیربنایی بالغ‌ بر 3081 مترمربع، در 1 طبقه تجاری ، 7 طبقه اداری و 2 طبقه پارکینگ  که در کرمان بلوار کوثر که در منطقه گردشگری و توریستی شهر کرمان واقع شده است.

عملکرد این پروژه تجاری – اداری می باشد که نسبت به نیاز کارفرما طراحی شده است .

X