• پروژه یوسف‌آباد
  • نوع کاربری: تجاری - اداری
  • تعداد طبقات: 1 طبقه تجــاری + 5 طبقــه اداری + 4 طبــقه پارکینگ
  • متراژ کل زیر بنا 3289
  • تهران، خیابان اسد آبادی خیابان 60 پلاک 430

پروژه یوسف‌آباد به مساحت 504 مترمربع و با زیربنایی بالغ‌ بر 3289 مترمربع، در 1 طبقه تجاری ، 5 طبقه اداری و 4 طبقه پارکینگ  که در خیابان تهران اسدآبادی خیابان 60 پلاک 430 واقع شده است .

عملکرد این پروژه تجاری – اداری می باشد که نسبت به نیاز کارفرما طراحی شده است .

X