کابینت های هایگلاس(منقضی شد)

شرکت ابنیه گستر کارآفرین در نظر دارد نسبت به خرید/اجرا و نصب کابینت های هایگلاس جهت پروژه انبار تجمیعی شور آباد از طریق برگزاری مناقصه اقدام نماید. از متقاضیان درخواست میکنیم جهت شرکت در این مناقصه، نسبت به ثبت نام مراحل زیر اقدام نمایند : 1_ فرم مشخصات را تکمیل و ارسال نمایید. 2_ دریافت […]