کابل سه سیمه با عایق و روکش ترمو پلاستیک

شرکت ابنیه گستر کارآفرین در نظر دارد نسبت به خرید کابل سه سیمه با عایق و روکش ترمو پلاستیک جهت پروژه انبار تجمیعی شور آباد از طریق برگزاری مناقصه اقدام نماید. از متقاضیان درخواست میکنیم جهت شرکت در این مناقصه، نسبت به ثبت نام مراحل زیر اقدام نمایند : 1_ فرم مشخصات را تکمیل و […]