جلسه معارفه

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گسترکارآفرین، مراسم معارفه مدیریت مالی شرکت ابنیه گستر کارآفرین در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ، با حضور مدیران و معاونین برگزار گردید.

در این مراسم، سرکار خانم پروانه مردمی به عنوان مدیر مالی شرکت ابنیه گستر کارآفرین معرفی شدند.