سیزدهمین جلسه کنترل پروژه

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گسترکارآفرین، سیزدهمین جلسه برنامه ریزی و کنترل پروژه با ارائه فعالیت های انجام شده و برنامه های پیش رو در رابطه با پروژه های در دست اجرا توسط کارشناس کنترل پروژه و مدیر پروژه ارائه و مورد بررسی قرار گرفت، همچنین در این جلسه به ارائه برنامه ها و طرح های پیشنهادی شرکت توسط مدیر برنامه ریزی و بودجه پرداخته شد.

در ادامه این جلسه، به مناسبت گرامیداشت روز زن هدایایی توسط مدیرعامل شرکت به همکاران خانم مجموعه تقدیم گردید.

این جلسه در روز شنبه مورخ 16 دی ماه ۱۴۰۲ برگزار شد.