کمیسیون معاملات

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گستر کارآفرین، جلسه ای با موضوع مناقصات اقلام مورد نیاز انبار تجمیعی در اتاق جلسات شرکت با حضور مدیر عامل، مدیران فنی مهندسی و اجرایی، مدیر برنامه ریزی و بودجه، مدیر پروژه و همچنین معاونت مالی، اداری و پشتیبانی ومسئول امور قراردادها برگزار شد.

این جلسه در روز یکشنبه 12 آذرماه 1402 برگزار شد.